Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek

A BOTIVIO.HU WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdése szerint általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. A Ptk. 6:78. § (1) bekezdése szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.


Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 2. § a) pontja szerint elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül minden olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog vagy szolgáltatás, üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.


Az Ektv. 5. § (1) bekezdése szerint a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.


A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § 10. pontja szerint távollévők között kötött szerződésnek minősül minden olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.


A fenti jogszabályhelyek figyelembevételével jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és ügyletre, amely a jelen ÁSZF-ben meghatározott felek, azaz a 2.1 pontban részletesen meghatározott szolgáltató, RUBOLD KFT. (továbbiakban: BOTIVIO) és az általa üzemeltetett www.botivio.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a 2.2. pont szerint meghatározott regisztráló, illetve az elektronikus áruházban (a továbbiakban: Webáruház) vásárló vevő, mint távollevők között jön létre.


A jelen ÁSZF tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni a Weboldal, illetve a Webáruház használata során.


A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és technikai lépésekkel. A Webáruház termékei belföldi és (egyes alább részletezett európai országok tekintetében) külföldi házhozszállítással rendelhetők meg.


A Webáruház használata során a termék(ek) megrendelésével a Vevő elektronikus úton köt szerződést a BOTIVIO-val és egyúttal nyilatkozik arról, hogy teljes mértékben megismerte, tudomásul vette és elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A megrendelés és a nyilatkozat a BOTIVIO-nál elektronikusan kerül iktatásra.


A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre, a megrendelés és visszaigazolásának nyelve is a magyar nyelv. A BOTIVIO magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

 

A SZERZŐDÉS

 

2.1. A szerződő partner adatai, akivel a Vevő a Webáruházon keresztül szerződést köt:

Cégnév: RUBOLD KFT.
Székhely: 2483 Gárdony, Kossuth utca 49.
Adószám: 25555088-2-07
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 70 935 8852
Cím: 2483 Gárdony, Kossuth utca 49.
E-mail cím: hello@botivio.hu
E-mail cím a rendeléshez, reklamációhoz: hello@botivio.hu
Bankszámlaszám: 11738008-21148147 OTP Bank

Az adatok kezelője: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
E-mail címe: info@shoprenter.hu
Telefon: +36-1/234-5012


2.2. Regisztráció, a szerződés létrejötte, az elektronikus szerződéskötés egyes lépései


2.2.1. Regisztráció

A BOTIVIO által a Weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egy része igénybe vehető regisztráció nélkül is mindazok számára, akik az érvényben lévő, ide vonatkozó jogszabályok értelmében cselekvőképességgel rendelkeznek és az adatkezelési feltételeket kifejezetten elfogadták. A Webáruházban történő vásárláshoz a vásárlással kapcsolatos (többek között személyes) adatok megadása és az ÁSZF elfogadása is szükséges. Egyes szolgáltatások (pl. hírlevél, törzsvásárlói kedvezmények) a Weboldalon történő regisztrációhoz kötöttek.


A regisztrációra ingyenesen, a Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A Regisztráció menüpont alatt egy valós e-mail, keresztnév, vezetéknév, felhasználónév valamint egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a regisztráció egy aktiváló e-mail útján létrejön. A Weboldalon regisztráló személy a regisztrációkor (a megfelelő jelöléssel) elismeri, hogy a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit és feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.


A regisztráló személy a regisztráció során köteles a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A BOTIVIO a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető esetleges szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A BOTIVIO-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a regisztráló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a BOTIVIO-nak felróható okból hozzáférhetővé válik.
A regisztráló személy a regisztrációval elismeri, hogy 18. életévét betöltött korlátlanul cselekvőképes személy, vagy 16. életévét betöltött kiskorú személy, aki rendelkezik a törvényes képviselője engedélyével.


A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselője beleegyezése/jóváhagyása is szükséges; ezért ezen személyek sikeres regisztrációjának és a szolgáltatásaink igénybevételének előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezése/jóváhagyása. A törvényes képviselő beleegyezése/jóváhagyása az ezen személy tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is jelenti.


14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy a Weboldalon nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet. 14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy nevében törvényes képviselője regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat – azzal, hogy az ilyen személy tevékenységéért a törvényes képviselő vállalja a felelősséget.


A BOTIVIO fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa, illetve a regisztrációt jogszabálysértés, illetve jelen ÁSZF megsértése esetén bármikor visszavonja.


A regisztráló személy a regisztrációban megadott adatait a felhasználónév/jelszóval történő belépés után a Felhasználói menüben bármikor módosíthatja.


A regisztráló személy jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a BOTIVIO haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A felhasználói adatok a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után a regisztrációs adatok visszaállítására nincs mód.2.2.2. Termék megrendelése a Webáruházban


A Webáruházban bemutatott termékek RUBOLD KFT. kizárólagos tulajdonát képezik. Vevő a Webáruházban terméket megrendelő személy (a továbbiakban: Vevő). A Vevő által megrendelni kívánt termék lényeges tulajdonságairól: így különösen minőségi jellemzőiről, összetevőiről, a minőség megőrzési idő lejártáról (amely a BOTIVIO által forgalmazott kozmetikai termékek esetében általában 12 hónap), egységáráról az adott termék nevére vagy a termék képére történő kattintással tud tájékozódni.

 
A termékek mellett feltüntetett árak egységárak, magyar forintban értendőek, és tartalmazzák a hatályos jogszabály szerinti általános forgalmi adót; ugyanakkor a termékek Weboldalon feltüntetett ára nem tartalmazza a szállítás költségét. A szállítási költség a jelen ÁSZF-ben és a megrendelést megelőzően a Vevő választásának megfelelően külön is feltüntetésre kerül.


A Weboldalon közzétett egységárak változtatásának jogát a BOTIVIO fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe és a módosítás a korábban megrendelt termék vételárát nem befolyásolja.

A kiszállítás Magyarország és egyes európai országok területén történhet.

Az előrelátható szállítási időről a BOTIVIO a megrendeléskor tájékoztatja a Vevőt.

A megrendelés egyes lépései:

 1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a Weboldalon található virtuális kosárba.
 2. A kosárba helyezés után a „Kosarad tartalma” oldal jelenik meg. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárolok még” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát.
 3. A mennyiség megadását követően a “Kosár Frissítése” gomb megnyomása után frissül a kosár tartalma.
 4. Ezt követően a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva szükséges a szállítási mód választása, a szállítási és a számlázási cím megadása. A Vevőnek lehetősége van a szállítási címtől eltérő számlázási címet megadni.
 5. Fizetési mód kiválasztását követően az adatok végső ellenőrzése és az ÁSZF elfogadása után a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a megrendelés véglegesítése és elküldése történik a BOTIVIO részére.
 6. A megrendelés befejezése tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
   

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból).

A BOTIVIO a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül e-mail-ben visszaigazolja.

A visszaigazolás a Vevő megrendelésének a részleteit is tartalmazza, azonban ez nem jelenti a Vevő megrendelésének elfogadását, hanem arról tájékoztatja a Vevőt, hogy megrendelése megérkezett a BOTIVIO-hoz. A BOTIVIO a Vevő megrendelését (ajánlatát) külön elfogadást tartalmazó e-mail útján igazolja vissza.

A Vevő megrendelésének beérkezése a Vevő részéről ajánlati kötöttséget eredményez.2.2.3. A szerződés létrejötte

A Vevő és a BOTIVIO között a szerződés a vevői megrendelés (ajánlat) a BOTIVIO általi elfogadásáról szóló e-mail Vevőhöz történő megérkezésével jön létre.


A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, amennyiben 48 órán belül nem kapja meg a BOTIVIO-tól az elküldött megrendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mail-t.


Amennyiben a Vevő nem kap visszaigazoló e-mailt, akkor először szíveskedjen postafiókjának levélszemét mappáját megnézni, amennyiben a visszaigazoló e-mail-t itt sem látja, akkor a rendelése érvénytelen volt, nem történt meg, így kérjük, szíveskedjen felvenni a Botivioval a kapcsolatot e-mail útján vagy telefonon keresztül.


A Botivio kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indokolás nélkül elutasítson. Ezen jog fenntartásának oka többek között korábbi kellemetlen megrendelési tapasztalat, negatív fizetési hajlandóság lehet.


Ha és amennyiben a Vevő a visszaigazoló e-mail-ben rögzített bármely adat tekintetében hibát észlel, úgy azt a visszaigazoló e-mail megérkezését követő 5 órán belül jeleznie kell a Botivio felé. Amennyiben 5 órán belül nem jelzi észrevételét a Vevő úgy a visszaigazoló e-mail tartalmát a Botivio a Vevő által elfogadottnak tekinti.


A Webáruházban leadott megrendelés visszaigazolásával a távollévő felek között elektronikus úton jön létre szerződés, amelyre a jelen ÁSZF-ben és a Bevezető rendelkezésekben felsorolt jogszabályokban foglaltak irányadóak.2.2.4. Szállítás

A megrendelés elküldését követően a Vevő egy megerősítő e-mailt kap, ezt követően a megrendelés státusza: „Feldolgozás alatt” lesz. A feldolgozás alatti állapotról szóló e-mailt követően akkor, amikor a megrendelés szerinti csomag összeállításra és a futárszolgálat részére átadásra került, a Vevő egy e-mailt kap, amelyben a BOTIVIO tájékoztatja a Vevőt a csomag számról is, amelyen a Vevő a csomagot nyomon tudja követni. Amennyiben a Vevő által rendelt termék pillanatnyilag nem elérhető, azaz nincs raktáron (amely tény egyébként a Weboldalon a termék adatainál feltüntetésre kerül), a Vevő a „Köszönjük a rendelésed” e-mailt követően erről a „Rendelésed várakozás alatt” jelzéssel e-mailben tájékoztatást kap. A Vevő e-mailben, telefonon a hiányzó termékkel, szállítási idejével kapcsolatban további tájékoztatást is igényelhet. Amikor a hiányzó termék is rendelkezésre áll, a csomag összeállítását követően – a fent leírt eljárási rendnek megfelelően – a Vevő részére kiszállításra kerül.


Futárszolgálat viszi házhoz a Vevőnek a megrendelt terméke(ke)t. A kézbesítés munkanapokon 8:00-17:00 óra között történik. Amennyiben az első kézbesítés sikertelen, a futár egy értesítőt hagy a Vevő postaládájában az újabb kézbesítési kísérlet várható időpontjával.  Az, hogy a kézbesítés napján a futár milyen időpontban érkezik, minden esetben a futár napi útvonalától függ, előre nem lehet megmondani. Amennyiben a Vevő az utánvétes fizetési módot választotta, fizetnie a futárnak kell, ezért kérjük, kövesse figyelemmel az e-mailjeit, hogy tisztában legyen csomagja érkezésével.


A házhozszállításkor, a termék átvétele megtörténik a Vevő által, akkor, amikor az adott terméket a futártól átveszi, illetve az átadás-átvételt igazoló okiratot a Vevő aláírja.


Amennyiben a Vevő bármilyen sérülést lát a csomagoláson vagy a terméken az átvételkor, úgy a futártól kell – a sérülést igazoló – jegyzőkönyv felvételét kérnie. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, azt a Vevőnek a BOTIVIO részére is haladéktalanul írásban (e-mail) jeleznie kell.


Amennyiben az átvételkor jegyzőkönyv felvételét a Vevő nem kéri, úgy a szállítólevél Vevő általi aláírásával az átvett csomag külsőleg a megrendelésben foglaltaknak megfelelőnek tekintendő.


A termék a teljes vételár kiegyenlítéséig a BOTIVIO tulajdonát képezi, sem zálogul, sem fedezetül nem szolgálhat.


Amennyiben a szállítás során a termék kézbesítése a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat értesítést küld a feladónak. Ebben az esetben a BOTIVIO felveszi a Vevővel a kapcsolatot és megkísérli a csomag ismételt kiszállítását. Ebben az esetben az összes szállítási költség a Vevőt terheli.2.2.5. Fizetés

A terméket a Vevő saját választása szerint kifizetheti: banki előre utalással, bankkártyával vagy utánvéttel. Csomagautomatás átvételnél is lehet bankkártyával fizetni az automatánál, de házhozszállításkor a futárnál egyelőre csak készpénzben lehet fizetni. A BOTIVIO kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos esetekben előre utalást kérjen vagy meghatározott rendelés esetén bizonyos fizetési módokat kizárjon.


2.2.5.1. Banki előre utalással

Banki előre utalás esetén kérjük, hogy az alábbi bankszámlaszámra utalja a megfelelő összeget.

Banki adataink:
RUBOLD KFT.
Pénzintézet: OTP Bank
Számlaszám: 11738008-21148147
Kérjük, a megrendelés összegének az átutaláskor adja meg a közlemény rovatban a megrendelése azonosító számát.
A számlát a RUBOLD KFT. a megrendelt termékkel együtt küldi el a Vevőnek.


2.2.5.2. Utánvétellel

Az utánvételes fizetési mód esetén a Vevő megrendelése visszaigazolását követően a BOTIVIO utánvétes küldeményként feladja a csomagot a Vevő által megadott címre és a Vevő a csomag átvételekor fizeti ki a futárnak az ellenértéket, amely megrendelt termékek vételárát és a szállítási díj összegét is tartalmazza.


2.2.5.3. Online bankkártyás fizetéssel 

A Webáruház részére a kényelmes és biztonságos online fizetést az OTP Mobil Szolgáltató Kft. biztosítja.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24386106-2-42

Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor a Vevőt átirányítjuk a OTP Simple fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Webáruház oldalán. A Vevő kártya-, illetve a mögötte álló számla adatai, (pl. szám, lejárati dátum) semmilyen formában nem kerülnek a BOTIVIO birtokába, ezen adatokba a Webáruház betekintést nem nyerhet.

A Webáruházban a Vevő az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

 • MasterCard
 • Maestro
 • Visa
 • Visa Electron2.2.4. Elállás

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vevőkre vonatkoznak, akik árut vesznek, rendelnek, kapnak, használnak, igénybe vesznek, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjei lehetnek.

A fentiek szerinti Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló, az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül jogszabályi felhatalmazás (lásd: Korm.rendelet 20. §) alapján egyoldalúan, indokolás nélkül elállni. (A határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele.) A termék felbontása (csomagolás vagy védőfólia felbontása) után a Vevőt azonban nem illeti meg az elállási jog a BOTIVIO kozmetikai, illetve élelmiszeripari termékei esetében, e termékek ugyanis olyan zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi illetve higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza.

A Vevőt megilleti továbbá az a jog is, hogy a szerződés létrejöttének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja indokolás nélküli elállási jogát.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni az alábbi elérhetőségek igénybevételével a RUBOLD KFT. részére postai úton: 2483 Gárdony, Kossuth utca 49., vagy elektronikus úton küldött levél útján: hello@botivio.hu

Az elállási nyilatkozatra mintát a Korm.rendelet 2. sz. melléklete tartalmaz.

Vita esetén a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vevő a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Postai úton történő küldés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját vesszük figyelembe a határidő számítása szempontjából. A Vevőnek az elállási nyilatkozatot tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Elállás esetén a Vevő köteles a megrendelt terméket megfelelő módon és csomagolásban a RUBOLD KFGT. 2483 Gárdony, Kossuth utca 49. szám alatti címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Ha a Vevő több mint egy terméket rendelt meg, bármelyik vagy az összes termékre vonatkozó szerződéstől elállhat.

A terméknek a RUBOLD KFT. fenti címére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagot, illetve nyilvánvalóan nem megfelelő módon és/vagy csomagolásban visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vevőt más költség nem terheli.

Ha a Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a BOTIVIO visszatéríti a Vevő által teljesített ellenszolgáltatást, kivéve a termék(ek) visszaküldésének költségét, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a BOTIVIO által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A BOTIVIO jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a BOTIVIO a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A BOTIVIO banki előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utalja vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

A visszaküldendő termékhez a Vevőnek mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vevő nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását.

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: hello@botivio.hu
Telefon: +36 70 935 8852
Postacím: 2483 Gárdony, Kossuth utca 49.2.2.7. Szavatosság

A Vevő a Ptk. 6:159 § – 6:170 § rendelkezései szerint a BOTIVIO-val szemben hibás teljesítés esetén kellék szavatossági igényt, a termék hibája esetén pedig termék szavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellék- és termék szavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan azonban nem érvényesíthető.2.2.7.1. Kellékszavatossági igény

A Vevő köteles a teljesítés hibáját annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a teljesítést a BOTIVIO nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igény nem érvényesíthető.

A Vevő – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a BOTIVIO számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a BOTIVIO költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.2.2.7.2.Termékszavatossági igény


A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A termékek gyártója a RUBOLD Kft., kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Termékszavatossági igényként a Vevő a hibás termék kicserélését kérheti, vagy kérheti a termék vételárának és általa megfizetett szállítási költségnek (ide nem értve a termék visszaküldésének költségét) megtérítését.

A Vevő a hibás terméket nem köteles átvenni, illetőleg a hibát a felfedezését követően a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a BOTIVIO részére jelezni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felel.  

Hiba felfedezése esetén kérjük tehát, hogy a hibás terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével megfelelő csomagolásban juttassa vissza a RUBOLD KFT. 2483 Gárdony, Kossuth utca 49. címére. A termék a BOTIVIO címére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagot, illetve nyilvánvalóan nem megfelelő módon és/vagy csomagolásban visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni.

A termék visszaérkezését követően dokumentálásra kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A jogszerűen érvényesített, megalapozott szavatossági igény esetén a BOTIVIO a Vevő választása szerint a terméket kicseréli, vagy a Vevő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát és az eredeti szállítási költséget.


2.2.8. Panaszkezelés

Amennyiben a Vevőnek vásárlása során panasza merül fel, úgy kérjük, hogy reklamációjával kapcsolatban keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: hello@botivio.hu
Telefon: +36 70 935 8852
Postacím: 2483 Gárdony, Kossuth u 49.

A telefon útján eszközölt szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetőség van, azonnal orvosoljuk. Ha a panasz jellegéből adódóan, a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel. A felvett jegyzőkönyvet 5 évig, a panaszra tett érdemi válaszunkkal együtt megőrizzük. A felvett jegyzőkönyv alapján az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint járunk el.

Az írásban érkezett panaszt 30 napon belül kivizsgáljuk és válaszoljuk meg. A panasz elutasítása esetén a BOTIVIO az elutasítás indokairól írásban tájékoztatja a Vevőt.

A BOTIVIO mind a telefon útján, mind az írásban eszközölt panaszt azonosító számmal látja el a panasz könnyebb visszakereshetősége érdekében.

A panaszkezelés során a BOTIVIO a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
2.3. A megrendelés adatainak tárolása

A BOTIVIO a megrendelésének adatait elektronikusan tárolja. A Vevői adatok adatkezelésének időtartama az Adatkezelési tájékoztatóban található meg. 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK


3.1. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

A BOTIVIO jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A BOTIVIO a módosításokról a Vevőket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Webáruház használatának feltétele, hogy a Vevő a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon a módosítást kifejezetten elfogadja. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.


A BOTIVIO kifejezetten fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.3.2. Kapcsolat


Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken: hello@botivio.hu

A Webáruház telefonos ügyfélszolgálatának elérhetősége: +36 70 935 852

A Webáruház telefonos ügyfélszolgálatának nyitvatartási ideje: munkanapokon 8:00-17:00 óráig.

Az ügyfélszolgálat postacíme:
RUBOLD KFT.
2483 Gárdony, Kossuth utca 49.

Termék visszaküldése esetén a cím:
RUBOLD KFT.
2483 Gárdony, Kossuth utca 49.


3.3. Vitás ügyek és jogérvényesítési lehetőségek


Amennyiben a Vevő és a BOTIVIO között esetlegesen fennálló vita egyeztetések, tárgyalások útján nem rendeződik, a Vevő bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre a Vevő részére:


– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:
A Vevő jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.


– Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése:
A bírósági eljárást megelőző fogyasztói vitarendezés eszköze a gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületek előtti eljárás, amelynek célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. A békéltető testületek hatáskörébe tartozik a fogyasztó (azaz Vevő) és a vállalkozás (azaz a BOTIVIO) közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A vállalkozást, amely ellen a fogyasztó kérelmét benyújtotta, az eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A bírói út igénybevételére a békéltető testületi eljárás lefolytatását követően is van lehetőség.


A BOTIVIO székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: +36 22 510-310
Fax: +36 22 510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

További információk a https://www.bekeltetes.hu linken találhatók.

– Online vitarendezési platform (ODR)

Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online adásvételi, szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából rendelkezésre áll az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési platform. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/odr linken elérhető. E vitarendezési platform igénybevétele esetén e-mail címünk: hello@botivio.hu

– Bírósági eljárás kezdeményezése:
A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

3.4. A Weboldalon található internetes hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A BOTIVIO-nak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Vevő a saját felelősségére jogosult ezen weboldalakat látogatni. A harmadik felek által működtetett weboldalak használata során, az adott weboldalra vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat rendelkezései irányadóak.


3.5 Az ÁSZF hatályba lépése

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2024. 02. 07.

Az oldal tetejére